اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 فنی

جهت ارتباط با بخش فنی جوانک هاست از این قسمت استفاده کنید

 مالی

تیم مالی جوانک هاست

 مدیریت

ارتباط مستقیم با مدیریت جوانک هاست